Sommarutstilling på Jølstramuseet

Kvart år blir det fiska mellom 15 – 20 tonn aure i Jølstravatnet. Unike tilhøve gjev store aurar og gode forhold for både næringsfiske og sportsfiske.

Kees – Fiskaren.

Kvart år blir det fiska mellom 15 – 20 tonn aure i Jølstravatnet. Unike tilhøve gjev store aurar og gode forhold for både næringsfiske og sportsfiske.

FISKELUKKE PÅ JØLSTER

Kvart år blir det fiska mellom 15 – 20 tonn aure i Jølstravatnet. Unike tilhøve gjev store aurar og gode forhold for både næringsfiske og sportsfiske.

ER DETTE EUROPAS BESTE AUREVATN?

Kvart år blir det fiska mellom 15 – 20 tonn aure i Jølstravatnet. Unike tilhøve gjev store aurar og gode forhold for både næringsfiske og sportsfiske.