Jølster

Breen låg over bygda i tusen år. Fossar, elver og bekkar rann frå isen mot vatnet.

Mot Jølster.

I dropane under iskanten speglar Jølster seg som ei dronning, vakrast i landet.
Auren blenkjer under vassflata, rabarbraen lyser i vårhagane.

Frå Jostedalsbreen til Jølstravatnet finn vassdropane sine vegar i landskapet,
slik du vil finne din.

Accommodation

Search for accommodations in Jølster.

Activities

Search and find activities for your visit to Jølster.

Events

Search for active and coming events in Jølster.

Events and activities

Jølster offers activities and events for everyone all year around. Here we present a selection of what is applicable for the season. Please see our calendar for more information. Book everything on Jølster 365 to get the best prices.

Instagram

#jolster365